Login
Home  // Voorwaarden   

Voorwaarden

Prijzen :
-De genoemde prijzen in deze shop zijn in euro''s, inclusief  B.T.W. en onder voorbehoud van typefouten en tussentijdse wijzigingen.

Verzendkosten :
- Voor iedere zending in Nederland, met uitzondering van rembours, betaalt u de standaard TNT kosten. (€7,25  tot €11,95  afhankelijk van gewicht.)
- Als u onder rembours bestelt zijn de kosten in Nederland volgens TNT tarief. (+/- €12,50)
- Voor bestellingen naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)365490369
-Voor de buitenlandse verzendkosten hanteren wij de door TNT of DHL berekende prijzen.

Levertijden :
- Wij leveren voorradige producten standaard binnen zeven werkdagen en in principe één dag na ontvangst van betaling.
- Indien wij niet binnen de normale leveringstijd kunnen leveren, omdat de producten niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
-De levertijd van de bestelde artikelen bedraagt uiterlijk 30 dagen, ingaande op de dag van de ontvangst van de betaling en bij bestelling onder rembours op de eerste werkdag van de besteldatum. Indien de levertijd langer duurt dan deze 30 dagen, stelt Gadgets & Trends u onmiddellijk hiervan in kennis met opgave van de verwachte levertijd. Gaat u hiermee akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Vormt dit voor u een probleem, dan kunt u de koop onmiddellijk ontbinden. Eventuele gedane betalingen betalen wij, in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal veertien dagen na kennisgeving aan u terug.

Betaalwijze :
Gadgets & Trends ondersteunt de volgende elektronische en niet-elektronische betaal methodes.
- iDeal
- Bank/Giro (d.m.v. vooruitbetaling op giro 7395699 t.n.v. Gadgets & Trends, Almere)
- Rembours
- Betaling aan ons kantoor te Almere
- Wallie
- Visakaart (binnenkort)

Betaalwijze vanuit het buitenland / payments from other country's :
You can transfer the money to our International Bank Account Nummer.
IBAN : NL91 INGB 0007395699
Swiftcode(BIC) - INGBNL2A
Gadgets & Trends
Simon van Collemstraat 2
1325 NB Almere
The Netherlands

Ontbinding overeenkomst en omruilen :
- Na ontvangst van het product kunt u binnen een periode van acht dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden en het product retourneren.
- U draagt in dit geval zelf de verantwoordelijkheid en de kosten voor de retourzending. Gadgets & Trends betaalt in geval van ontbinding, binnen veertien dagen na ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen exclusief verzendkosten terug.
- U dient het retour gezonden product ongeschonden en ongebruikt aan Gadgets & Trends, in de orginele verpakking, te retourneren.
- Onderkleding kan vanuit hygiënisch oogpunt niet worden geruild. Ook gegraveerde en bedrukte artikelen alsmede etenswaren en producten waar etenswaren in kunnen worden gebruikt vallen buiten de omruilgarantie.

Retourneren :
- Na ontvangst van de producten betaalt Gadgets & Trends binnen veertien dagen de geretourneerde producten aan u terug. Let op: het gaat hierbij uitsluitend om terugbetaling van de producten! Andere kosten zoals verzendkosten en/of overige kosten (telefonisch contact, faxen etc.) vergoeden wij niet.
- Gadgets & Trends behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigt. Wij stellen u daarvan dan schriftelijk of per email op de hoogte. Dit geldt ook voor eventuele schade aan de producten zelf.

Garantie :
- Gadgets & Trends staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
- Gadgets & Trends herstelt of vervangt het geleverde als binnen acht dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn (bij normaal gebruik) of niet overeenkomen met de bestelde producten.
- U dient, na constatering van een gebrek binnen een redelijk termijn, uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van goederen, daarvan melding te maken bij Gadgets & Trends via e-mail of telefoon, waarna u de ontvangen producten direct gefrankeerd aan Gadgets & Trends terugstuurt.
Als u de producten ongefrankeerd terugstuurt zijn wij genoodzaakt, de extra kosten die wij moeten betalen om het pakketje te ontvangen, aan u door te rekenen.
- Alle door Gadgets & Trends geleverde elektronische producten hebben een garantie van minstens één jaar.

Klachten- en geschillenprocedure :
- Klachten kunt u per e-mail, telefonisch, per fax of per brief naar ons toesturen. Binnen drie werkdagen na ontvangst nemen wij dan contact met u op om te proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
- Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Gadgets & Trends onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van Gadgets & Trends.  Dit naar de keuze van de klant.
-Gadgets & Trends verleend medewerking aan de Consumentenbond bij het oplossen van geschillen.

Wet- en regelgeving :
-Gadgets & Trends houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.
-De wetgeving ten aanzien van sterke drank is per land verschillend. De klant neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor de import van sterke drank in zijn vestigingsland.

Gegevensbeheer en privacy :
-Wanneer u bij Gadgets & Trends een bestelling doet, is het uiteraard noodzakelijk dat u ons die gegevens verstrekt die wij nodig hebben om het product bij u te laten bezorgen.
De door u aan Gadgets & Trends verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
-Gadgets & Trends biedt de klant de mogelijkheid de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. U kunt daarvoor een e-mail, fax of brief sturen waarna uw gegevens uit het mailingbestand van Gadgets & Trends zal worden verwijderd. Wij zenden reclame of nieuwsbrieven overigens alleen op uw eigen verzoek toe.
-Mocht u als klant uw gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u dit via e-mail of telefonisch aan ons melden.

Speciale situaties :
-Gadgets & Trends houdt zich ten aller tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier dan ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van Gadgets & Trends of bij één van onze andere webshops.

Mocht u nog vragen hebben over uw bestelling of onze artikelen of wilt u nog ergens anders informatie over hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier voor onze contact gegevens